Bc. Tereza Vojtěchová

Diplomová práce

Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek

Mental disorders and behavioral disorders ccaused by the effect of psychoactive substances
Anotace:
Cílem diplomové práce je nastínit aktuální téma duševních poruch a poruch chování vyvolaných účinkem psychoaktivních látek, a to ze zdravotnického, právního i sociálního hlediska, jelikož k těmto poruchám ve společné souvislosti s návykovými látkami velmi často dochází. Teoretická část práce obsahuje zejména psychiatrické minimum, přehled kategorií Mezinárodní klasifikace nemocí, statistické údaje …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to outline the current topic of mental and behavior disorders, caused by the effects of psychoactive substances; from the medical, legal and social point of view, because these disorders are very often connected to the context of addictive substances. The theoretical part of the thesis includes the psychiatric minimum, an overview of categories of international classification …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedoucí: MUDr. Ladislav Procházka
  • Oponent: PhDr. Veronika Anna Polišenská, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Právní specializace / Kriminalisticko právní specializace