Theses 

Politický brand a jeho vnímání ve skupině prvovoličů – Bc. Jiří Šimon

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jiří Šimon

Diplomová práce

Politický brand a jeho vnímání ve skupině prvovoličů

Political brand and its perception in the group of first-time voters

Anotace: Práce analyzuje a srovnává vnímání značky sedmi českých politických stran skupinou prvovoličů. Zaměřuje se na znalost prvků značky, charakteru značky a hodnoty značky. Pro určení vnímání charakteru značky byla použita modifikovaná škála pro měření osobnosti značky G. Smitha. Hodnota značky byla určována na základě modelu K. L. Kellera. Pro lepší přehlednost je práce strukturovaná do tří částí. Teoretická část představuje použité pojmy a koncepty. Následná část se věnuje metodologickému ukotvení kvantitativního výzkumu, který byl proveden pro získání dat k předložené práci. V poslední části jsou pak prezentovány výsledky výzkumu. Na základě výsledků jsou v závěru práce popsány hlavní trendy ve vnímání značek českých politických stran.

Abstract: The thesis is focused on analysis and comparison of the brand of seven Czech political parties by the first-time voters. The primary attention is paid to the brand elements, character of the brand and its value. For the determination of the perception of the character of the brand, the modified brand personality of political party scale by G. Smith is used. The model of K. L. Keller was used to determine the value of the brand. For better understanding, the thesis is divided into three parts. The first one introduces all the terms and concepts used in the analysis. The second one is focused on the methodology of the quantitative research, which was made within the thesis. In the last part the results of the research made are introduced. According to the results, the main general trends in the brand perception are described in the conclusion of the thesis.

Klíčová slova: Značka, prvky značky, hodnota značky, osobnost značky, politické strany, brand, brand elements, brand equity, brand personality, political parties

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 3. 2019 22:03, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz