Bc. Filip Červenka

Diplomová práce

Zaměstnavatel poslední instance

Employer of last resort
Anotace:
Diplomová práce modeluje a analyzuje dopady hypotetického zavedení programu nazvaného „Zaměstnavatel poslední instance“. Úvodní část nabízí přehled literatury a uvádí tři hlavní cíle, které jsou pro program charakteristické. Jedná se především o plnou zaměstnanost, stabilní růst a redukci chudoby. V následujících částech jsou uvedeny kalkulace a odhady účinků na uvedené cílové oblasti pro Českou republiku …více
Abstract:
Diploma thesis simulates and analyses hypothetical lauching of programme called „Employer of last resort“. First parts offer an overwiev of a literature and identify three main goals, typical for this programme. It is full employment, stabile growth and reduction of poverty. In folowing parts there are calculations and estimates of effects on stated goals in the Czech republic. In diploma thesis there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Jan Jonáš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Hana Lipovská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika