Mgr. Marcela Leugnerová

Bakalářská práce

Vliv kontextu na kauzální atribuce v otevřených otázkách ve výzkumných šetřeních

Context effects on causal attributions in open-ended questions in surveys
Anotace:
Studie se zabývá efektem kontextu na odpovídání respondentů na otevřenou otázku. Konkrét-ně je zkoumán vliv nadpisu dotazníku, který obsahuje instituci provádějící výzkum (efekt rámce). Základním předpokladem je, že v souladu s konverzačními pravidly (Grice, 1989) se respondenti budou snažit být relevantní a přizpůsobovat tedy své odpovědi percipovanému odbornému zaměření výzkumníka. Druhým předpokladem …více
Abstract:
The study deals with context effect on response to open-ended question. In particular influen-ce of questionnaire letterhead containing name of the institution conducting the research (fra-ming effect) is examined. The main presumption of the study is that according to communi-cation rules (Grice, 1989) respondents will try to ‘be relevant’ and thus to adapt their respon-ses to perceived researcher …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Aleš Neusar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie