Michael VEDRA

Bakalářská práce

Faktory ovlivňující spotřebitele při nákupu produktů fair trade

Factors affecting consumers when buying fair trade products
Anotace:
Tématem této bakalářské práce jsou faktory ovlivňující spotřebitele při nákupu produktů fair trade. Za fair trade považuje autor tržní přístup, který si dává za úkol naplňování principu spravedlivého obchodu. Prostřednictvím tohoto konceptu je pomáháno producentům v rozvojových zemích. V rámci tohoto výzkumu je zahrnut též altruismus v ekonomickém chování. Praktická část vyhodnocuje výsledky dotazníkového …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is factors influencing the consumer when buying fair trade products. According to the author, fair trade is considered a market approach whose objective is fulfilling the fair trade principle. Producers in development countries are being helped through this concept. Altruism of economic behavior is also included within this research. The practical part evaluates the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Martin Schlossarek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VEDRA, Michael. Faktory ovlivňující spotřebitele při nákupu produktů fair trade. Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Mezinárodní rozvojová studia

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses aqyl4y aqyl4y/2
7. 5. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
7. 5. 2019
Marklová, E.
8. 5. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.