Theses 

Zákon o kybernetické bezpečnosti – Michal Kubele

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Michal Kubele

Bakalářská práce

Zákon o kybernetické bezpečnosti

Cybersecurity law

Anotace: Tato bakalářská práce se věnuje zákonu o kybernetické bezpečnosti a jeho novele z roku 2017. Teoretická část má za cíl seznámit čtenáře se zákonem o kybernetické bezpečnosti, s důvody, které vedly ke vzniku zákona a se všemi povinnostmi, které z něho vyplývají pro dotčené subjekty. V rámci popisu novely kybernetického zákona je popsaný celý legislativní proces, který vedl ke vzniku této novely, všechny změny v ní obsažené a dopady na jednotlivá odvětví. Praktická část je zaměřena na rady pro správce dotčených systému, jak postupovat, aby splnili všechny jim uložené úkoly. Jedná se jak o základní úkony z oblasti kybernetické bezpečnosti, tak o úkony vyplývající přímo z legislativy.

Abstract: This bachelor thesis deals with the Cyber Security Law and its directive from year 2017. The theoretical part aim is to introduce the readers to the Cyber Security law topic, to the reasons which led to the creation of the law and all the obligations that result from it for the subjects concerned. As part of the description of the directive to the Cyber Law, it describes the entire legislative process that led to the creation of this amendment, all its changes and the impacts on individual sectors. The practical part is focused on advice to administrators of affected systems how to proceed to fulfil all their tasks. There are described basic cyber security operations as well as tasks that come right from the legislation.

Klíčová slova: zákon o kybernetické bezpečnosti, kybernetická bezpečnost, transpoziční novela NIS, zabezpečení informačního systému

Keywords: cyber security law, cyber security, NIS Directive, security of the information system

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
https://is.vspp.cz/zp/1210 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 07:53, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz