Michal Kubele

Bakalářská práce

Zákon o kybernetické bezpečnosti

Cybersecurity law
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje zákonu o kybernetické bezpečnosti a jeho novele z roku 2017. Teoretická část má za cíl seznámit čtenáře se zákonem o kybernetické bezpečnosti, s důvody, které vedly ke vzniku zákona a se všemi povinnostmi, které z něho vyplývají pro dotčené subjekty. V rámci popisu novely kybernetického zákona je popsaný celý legislativní proces, který vedl ke vzniku této novely, všechny …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the Cyber Security Law and its directive from year 2017. The theoretical part aim is to introduce the readers to the Cyber Security law topic, to the reasons which led to the creation of the law and all the obligations that result from it for the subjects concerned. As part of the description of the directive to the Cyber Law, it describes the entire legislative process …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.