Michal Kubele

Bachelor's thesis

Zákon o kybernetické bezpečnosti

Cybersecurity law
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje zákonu o kybernetické bezpečnosti a jeho novele z roku 2017. Teoretická část má za cíl seznámit čtenáře se zákonem o kybernetické bezpečnosti, s důvody, které vedly ke vzniku zákona a se všemi povinnostmi, které z něho vyplývají pro dotčené subjekty. V rámci popisu novely kybernetického zákona je popsaný celý legislativní proces, který vedl ke vzniku této novely, všechny …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the Cyber Security Law and its directive from year 2017. The theoretical part aim is to introduce the readers to the Cyber Security law topic, to the reasons which led to the creation of the law and all the obligations that result from it for the subjects concerned. As part of the description of the directive to the Cyber Law, it describes the entire legislative process …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 8. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.