Bc. Silvie Zavřelová

Bakalářská práce

Vliv menstruačního cyklu na nutriční příjem a nutriční stav

The influence of the menstrual cycle on nutrient intake and nutritional status
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vlivem menstruačního cyklu na nutriční příjem a nutriční stav. Teoretická část pojednává o vztahu energetického metabolismu s menstruačním cyklem. Krom toho se tato práce zabývá menstruačními poruchami a jejich dopadem na stav živin. Praktická část zkoumá, zda ženy pociťují nějaké výživové změny ve svém chování během jednotlivých fází menstruačního cyklu.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the influence of the menstrual cycle on nutrient intake and nutritional status. The theoretical part is focused on the relationship between energy metabolism and the menstrual cycle. Besides that, this bachelor thesis also describes menstrual disorders and their effect on nutrient status. The practical part examines whether women feel any kind of nutritional changes in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Sylva Šmídová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Kamila Stýskalíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nutriční terapie / Nutriční terapie