Mgr. Vendula Roblová, Ph.D.

Bakalářská práce

Studium interakce chelerythrinu s oligonukleotidy metodou kapilární zónové elektroforézy

The research of interaction chelerythrine with oligonukleotides by way of capillary zone electrophoresis
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je studium interakce kvartérního benzo[c]fenantridinového alkaloidu chelerythrinu s fragmenty DNA pomocí kapilární zónové elektroforézy. Porovnáváním analýz různých poměrů DNA s chelerythrinu byl zjišťován vliv množství chelerythrinu na interakce.
Abstract:
The goal of this work is research of interaction quternary benzo[c]phenanthridine alkaloid chelerythrine with DNA fragments by way of capillary zone electrophotesis. The influence of amount chelerythrine at interactions was determined by comparing analyses of different rate DNA with chelerythrine.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Miroslava Bittová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta