Theses 

Dopad zavedení slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení – Michaela Trmalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Michaela Trmalová

Bakalářská práce

Dopad zavedení slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení

Impact of the tax relief for preschool education

Anotace: Cílem bakalářské práce je zjištění, zda sleva za umístění dítěte ovlivnila rozhodnutí rodičů umístit dítě do předškolního zařízení, popřípadě zda o ní vůbec věděli, a to vše za rok 2017. Slevu za umístění dítěte bylo možné poprvé uplatnit za rok 2014. První část prácedefinuje nepřímou podporu rodin s dětmi, kde hlavní pozornost má právě sleva za umístění dítěte. Na tu pak navazuje popis věnovaný předškolním zařízení v České republice a dále je rozebíráno sladění pracovního a rodinného života rodičů. V závěru jsou analyzovány data získaná z dotazníkového šetření rozeslaného rodičům dětí mezi 2 a 7 lety věku. Z analýzy těchto dat bylo vyhodnoceno, zda rodiče slevu v roce 2017 využili, popřípadě o ní alespoň věděli.

Abstract: The aim of the bachelor thesis is to find out if the tax relief for preschool education influenced the decision of the parents to place the child in the preschool facility or if they knew about it, all for the year 2017. Tax relief for preschool education could be applied for the first time in 2014. The first part of the workdefines indirect support from state for families with children, where the main consideration is the tax relief for preschool education. The following part describes the preschool facility in the Czech Republic and the reconciliation of the work and family life of the parents. In the end, the data obtained from the questionnaire survey sent to the parents of the children aged between 2 and 7 years og age were analyzed. From the analysis of these data, it was assessed whether the parents used the tax relief in 2017 or at least knew about it.

Klíčová slova: předškolní zařízení, sleva za umístění dítěte, sladění rodinného a pracovního života

Keywords: preschool education, tax relief for preschool education, reconciling family and working life

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla2018
  • Vedoucí: Barbora Slintáková
  • Oponent: Gejza Trgiňa

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74573


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 16:50, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz