Bc. Jiří HOFFMANN

Diplomová práce

Tvorba a implementace multimediální pomůcky - Vznik a vývoj planety Země

Development and implementation of multimedia devices - Origin and evolution of planet Earth
Anotace:
Práce se zabývá modifikací multimediální výukové pomůcky vytvořené v rámci bakalářské práce a následným testováním na základní a střední škole. Modifikace pomůcky byla provedena na základě předchozí zpětné vazby, dotazníku a obsahu Rámcového vzdělávacího programu. Výuková pomůcka je vytvořena jako webové stránky s flashovými prvky, s důrazem na srozumitelnost, přehlednost a intuitivnost. Výukový text …více
Abstract:
This work deals with modification multimedia teaching tool which is made within the theses and subsequent testing in elementary and high schools. Modification of the tool was made from previous feedback, a questionnaire and the content of Framework Educational program. The teaching tool is made as a web side with Flash features, where the emphasis is on clarity, simplicity and intuitiveness. The training …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2012
Zveřejnit od: 4. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Aleš Oujezdský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOFFMANN, Jiří. Tvorba a implementace multimediální pomůcky - Vznik a vývoj planety Země. Ostrava, 2012. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Informační technologie ve vzdělávání