Ing. Aleksandr Aleksandrovič KLJUČNIKOV

Disertační práce

Tvorba rozhodovacího modelu pro alokaci přímých zahraničních investic do Běloruska

Creation of the decision-making model for allocation of foreign direct investments into Belarus
Anotace:
Analýza historického vývoje a současného stavu běloruského hospodářství ukazuje, že země má velký nevyužitý potenciál pro přilákání přímých zahraničních investic vzhledem k dobré geografické poloze, vysoké úrovni rozvoje infrastruktury a dostatečného lidského kapitálu. Od roku 2007 realizuje běloruská vláda pokusy o reformování legislativy, spojené s podnikatelskou činností. Disertační práce je zaměřena …více
Abstract:
Analysis of historical development and current state of the Belarusian economy shows that the country has vast untapped potential for attracting of foreign direct investment due to the good geographical location, high level of infrastructure development and adequate human capital. Since 2007, Belarusian government attempts to reform the legislation relating to business activities. Dissertation focuses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. Ing. Jiří Polách, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLJUČNIKOV, Aleksandr Aleksandrovič. Tvorba rozhodovacího modelu pro alokaci přímých zahraničních investic do Běloruska. Zlín, 2012. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe