Bc. Andrej Rojko

Diplomová práce

Podnikatelský plán nebo strategie malého a středního podniku

Business plan or strategy of the small and medium company
Abstract:
The subject mater of my diploma work is to work out a business plan for foundation of real company that will provide restaurant services in the area of macrobiotic food as well as teaching macrobiotic food cooking and principles of macrobiotic life style. In the theoretic part of my work means for analysis of internal and external business conditions are addressed as well as company’s vision, mission …více
Abstract:
redmetom mojej diplomovej práce na tému "Podnikateľský plán alebo stratégia malého a stredného podniku" je vypracovanie podnikateľského plánu pre účely založenia reálneho podniku, ktorý sa bude zaoberať pohostinskou činnosťou v oblasti makrobiotického stravovania a tiež výukou makrobiotického varenia a princípov makrobiotického životného štýlu. Teoretická časť mojej diplomovej práce sa venuje najmä …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Jan Žák
  • Oponent: Ing. Eva Švandová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikové hospodářství