Karel SLOWIK

Bakalářská práce

Uzdrowisko Darków

Darkov Health Resort
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic Darkov Health Resort. It is divided into two parts. The theoretical part is concerned with the historical development of the spa, the changes after 1989 and introduces current state of Darkov Health Resort. The practical part presents survey results and states the opinions of the respondents about Darkov Health Resort.
Abstract:
Tato bakalářská diplomová práce pojednává o Lázních Darkov, a.s. Je rozdělena do dvou částí. Část teoretická se zabývá historickým vývojem lázní, změnami po roce 1989 a představuje současný stav darkovských lázní. Praktická část přibližuje výsledky ankety týkající se povědomí o lázních v Karviné a uvádí názory respondentů na Lázně Darkov, a.s.
 
 
Jazyk práce: portugalština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Simona Mizerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLOWIK, Karel. Uzdrowisko Darków. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta