Jana ŠVIHELOVÁ

Master's thesis

Propria v Jungmannově Slovníku česko-německém

Proper Names in the Czech-German Dictionary by Josef Jungmann
Abstract:
Předmětem diplomové práce jsou propria v Jungmannově Slovníku česko německém (1834?1839). Cílem práce bylo vyexcerpovat ze Slovníku vhodný onymický materiál, který by tvořil východisko pro vlastní zkoumání. To je založeno na objektovém třídění vlastních jmen a na popisu proprií v rámci jednotlivých tříd. Úvodní část diplomové práce je věnována teoretickým poznatkům, které se vztahují ke zkoumané problematice …more
Abstract:
The object of this thesis are proper names in Josef Jungmann´s Czech-German dictionary (1834?1839). The aim of thesis was to collect, categorize and describe proper names from the first tome of Jungmann´s Dictionary (includung addendum). Own exploring is based on the object sorting proper names and describing propria within each class. The first part contains theoretical information. In the following …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 6. 2010
Accessible from:: 28. 6. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 8. 2010
  • Supervisor: doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠVIHELOVÁ, Jana. Propria v Jungmannově Slovníku česko-německém. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.6.2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 28. 6. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta