Bc. Aneta Cmarová

Diplomová práce

Příprava vláken s hydrofobním povrchem pomocí elektrostatického zvlákňování

Electrospinning of Fibres With Hydrophobic Surface
Abstract:
A mutual correlation between the structure of electrospun fibrous layers prepared from polyvinylbutyral and their wettability was investigated within this study. Therefore, poly-vinylbutyral was dissolved in a good solvent (mixtures of tetrahydrofuran and dimethylsul-foxide in volume ratios 9:1 and 8:2) and a poor solvent (methanol, ethanol), respectively due to the significant impact on the final …více
Abstract:
Vzájemný vztah mezi strukturou nanovlákenných vrstev připravených pomocí elektrosta-tického zvlákňování z roztoků polyvinylbutyralu a jejich snášivostí byl studován v rámci této práce. Polyvinylbutyral byl proto rozpuštěn v dobrém rozpouštědle (směs tetrahydro-furanu a dimetylsulfoxidu v objemových poměrech 9:1 a 8:2), tak i ve špatném rozpouště-dle (metanol, etanol), protože to má výrazný vliv na …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Stěnička, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Cmarová, Aneta. Příprava vláken s hydrofobním povrchem pomocí elektrostatického zvlákňování. Zlín, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie materiálů / Inženýrství polymerů

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.