Veronika Silvarová

Bachelor's thesis

Kvalita služeb informačních center a její vliv na rozvoj turistického ruchu na Třeboňsku

Quality of service information centers and its impact on tourism development in Třeboňsko
Abstract:
Výběrem tématu Kvalita služeb informačních center a její vliv na rozvoj turistického ruchu na Třeboňsku bylo mým záměrem shledat stav určující a rozhodující o kvalitě nabízených služeb informačních center a jejich vliv na cestovním ruchu. Zda a jakým způsobem se TIC chovají vůči návštěvníkům, s ohledem na vybavenost, produktivitu a sofistikovanost na trhu cestovního ruchu. Klíčová slova: Asociace turistických …more
Abstract:
Selecting on Quality of Serviceofinformation centers and its influence on the development of tourism in Třeboňsko was my intention to find situations identifying and deciding on thequality of services offered information centers and thein impact on tourism. Whether and how the TIC behavetowards visitors, withregard to skills, productivity and sophistication in the tourism market. Keywords: Association …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2016
  • Supervisor: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.
  • Reader: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze