Veronika Silvarová

Bachelor's thesis

Kvalita služeb informačních center a její vliv na rozvoj turistického ruchu na Třeboňsku

Quality of service information centers and its impact on tourism development in Třeboňsko
Anotácia:
Výběrem tématu Kvalita služeb informačních center a její vliv na rozvoj turistického ruchu na Třeboňsku bylo mým záměrem shledat stav určující a rozhodující o kvalitě nabízených služeb informačních center a jejich vliv na cestovním ruchu. Zda a jakým způsobem se TIC chovají vůči návštěvníkům, s ohledem na vybavenost, produktivitu a sofistikovanost na trhu cestovního ruchu. Klíčová slova: Asociace turistických …viac
Abstract:
Selecting on Quality of Serviceofinformation centers and its influence on the development of tourism in Třeboňsko was my intention to find situations identifying and deciding on thequality of services offered information centers and thein impact on tourism. Whether and how the TIC behavetowards visitors, withregard to skills, productivity and sophistication in the tourism market. Keywords: Association …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedúci: doc. Ing. Lenka Turnerová, CSc.
  • Oponent: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze