Ing. Beata Brosková

Diplomová práce

Změna podnikové kultury podniku po vstupu do strategické aliance

Change of organizational culture of company after joining strategic aliance
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Change of organizational culture of company after joining strategic alliance” is to examine changes of organizational culture at a particular company, which joined a strategic alliance. The theoretical part of the work deals with the knowledge of the organizational culture, strategic alliances, and assessment of company’s performance (in the form of financial analysis …více
Abstract:
Predmetom diplomovej práce „Změna podnikové kultury podniku po vstupu do strategické aliance“ je skúmanie zmeny podnikovej kultúry na konkrétnom podniku, ktorý vstúpil do strategickej aliancie. V teoretickej časti práca pojednáva o poznatkoch z oblasti podnikovej kultúry, strategických aliancií a hodnotení výkonnosti podniku (formou finančnej analýzy). V praktickej časti nájdeme všeobecné informácie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Ivan Hálek, CSc.
  • Oponent: Ivo Pšikal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podnikové hospodářství