Tereza Bukáčková

Bakalářská práce

Morální teorie ve "věku rozumu"

Moral Theories in the "Age of Reason"
Anotace:
Tato práce se zabývá morálními teoriemi ve "věku rozumu", tj. v době osvícenství (18. století). Jedná se o dvě antagonistické teorie - teorie mravních citů a teorie praktického rozumu. Teorie mravních citů je založena na sympatii jakožto hlavním prvku v mravním rozhodování a byla rozvinuta empiristickými filosofy Davidem Humem a Adamem Smithem. Protichůdná teorie praktického rozumu od racionalisty …více
Abstract:
This work deals with the moral theories in the "age of reason", i.e. at the time of the Enlightenment (18th century). There are two antagonistic theories - theory of moral sentiments and the theory of practical reason. The theory of moral sentiments is based on sympathy as a major element in moral decision-making and was developed by empiricist philosophers David Hume and Adam Smith. Contradictory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 6. 2013
Zveřejnit od: 27. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2014
  • Vedoucí: RNDr. PhDr. MTh. Dalibor Hejna, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bukáčková, Tereza. Morální teorie ve "věku rozumu". Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.6.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 6. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN