Šárka Caitlín Rábová

Diplomová práce

Kulturní reflexe tuberkulózy v českých zemích 1800-1945

Cultural Reflection of Tuberculosis in the Czech Lands 1800-1945
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá kulturní reflexí tuberkulózy v období 19. a první poloviny 20. století. Práce se snaží představit problematiku tuberkulózy z různých úhlů pohledu. Nastiňuje historický vývoj vědeckých poznatků o nemoci, věnuje se vědeckému diskurzu, zabývá se odrazem nemoci v české literární tvorbě. Rovněž je nemoc sledována v kontextu chudých vrstev obyvatelstva a jejich možnosti léčby …více
Abstract:
This thesis deals with cultural reflection of tuberculosis in the 19th and first half of 20th century. The goal of this thesis is to introduce the main issues of tuberculosis from different angles. It outlines the historical development of scientific knowledge about the disease, dedicated to scientific discourse, dealing with the reflection of the disease in Czech literature. Also, the disease is monitored …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rábová, Šárka Caitlín. Kulturní reflexe tuberkulózy v českých zemích 1800-1945. Pardubice, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická