Theses 

Kulturní reflexe tuberkulózy v českých zemích 1800-1945 – Šárka Caitlín Rábová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Šárka Caitlín Rábová

Diplomová práce

Kulturní reflexe tuberkulózy v českých zemích 1800-1945

Cultural Reflection of Tuberculosis in the Czech Lands 1800-1945

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá kulturní reflexí tuberkulózy v období 19. a první poloviny 20. století. Práce se snaží představit problematiku tuberkulózy z různých úhlů pohledu. Nastiňuje historický vývoj vědeckých poznatků o nemoci, věnuje se vědeckému diskurzu, zabývá se odrazem nemoci v české literární tvorbě. Rovněž je nemoc sledována v kontextu chudých vrstev obyvatelstva a jejich možnosti léčby. Prostudován je každodenní život v sanatoriu a osobní prožívání léčebny za použití ego-dokumentů. Pro úplnost tématu je z hlediska sociálních aspektů analyzována jedna konkrétní léčebna, a to Hamzova dětská léčebna.

Abstract: This thesis deals with cultural reflection of tuberculosis in the 19th and first half of 20th century. The goal of this thesis is to introduce the main issues of tuberculosis from different angles. It outlines the historical development of scientific knowledge about the disease, dedicated to scientific discourse, dealing with the reflection of the disease in Czech literature. Also, the disease is monitored in the context of the poor segments of the population and their treatment options. Studying the daily life in a sanatorium and personal experience in sanatorium using ego-documents. For completeness of topic is analyzed one particular sanatorium the Hamza's children's sanatorium.

Klíčová slova: Tuberkulóza, choroby, dějiny lékařství, sanatoria, 19. století, první polovina 20. století.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=29907 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

Rábová, Šárka Caitlín. Kulturní reflexe tuberkulózy v českých zemích 1800-1945. Pardubice, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 11:44, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz