Tomáš Sukop

Bakalářská práce

Využití bezplatných cloudových služeb pro výuku

Using Free Cloud Service Plans in Programming Courses
Anotace:
Práce se zabývá možným využitím zdarma poskytovaných cloudových služeb ve výuce. Cílem bylo provést rešerši relevantních cloudových služeb, na základě zjištění vybrat služby vhodné pro dané účely, připravit zadání výukových úloh a vytvořit vzorové implementace s využitím vybraných cloudových služeb. Byla vytvořena dvě zadáni a jejich vzorové implementace byly provedeny u třech největších poskytovatelů …více
Abstract:
The thesis deals with the possible use of free cloud services in teaching. The aim was to search for relevant cloud services, based on the findings to select services suitable for the given purposes, to prepare the assignment of training tasks and to create sample implementations using selected cloud services. Two assignments were created and their sample implementations were performed at the three …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Dulík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sukop, Tomáš. Využití bezplatných cloudových služeb pro výuku. Zlín, 2022. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie