Theses 

Úloha barev při vytváření logotypu – Ing. Vanda Raková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Ing. Vanda Raková

Bakalářská práce

Úloha barev při vytváření logotypu

Function of colours in logotype creating

Anotace: Teoretická část bakalářské práce je věnována působení barev na člověka. V této části jsou detailně rozvedeny složky zrakového vnímání, od něhož se celá problematika barev odvíjí, až po samotnou psychologickou podstatu barev, která naše vnímání velice ovlivňuje a je nesmírně důležitým aspektem při tvorbě logotypu. Praktická část je rozdělena na dvě části. První část se zabývá vlivy logotypů a barev na pozorovatele. Druhá navazující část se soustředí na působení konkrétního logotypu obchodu Theodor Koník.

Abstract: Theoretical part of bachelor paper deals with colour questions. The components of visual perception are in detail amplificated there, where all colour questions are reflecting on, next to single colour psychological principle which our perception is greathy influencing and what is extremely important aspect in logotype creating. The practical part is divided in two separated sections. The firts part deals with influence of logotypes and colours on the contemplators. The second following section is focusing on function of the concrete logotype Theodor Koník.

Klíčová slova: logotyp, barva, vnímání, figura, pozadí, tvar, psychologický význam, harmonické kombinace, logotype, colour, perception, figure, background, shape, psychological meaning, harmonic combinations

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2009
  • Vedoucí: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 03:17, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz