Bc. Matyáš Horský

Diplomová práce

Silné a slabé stránky procesu transformace české ekonomiky na tržní ekonomiku

Strengths and Weaknesses of the Process of the Czech Economy Transformation to Market Economy
Anotace:
Předmětem diplomové práce je problematika transformace české ekonomiky a její přechod na tržní prostředí. V prvních kapitolách jsou uvedeny důvody a nutnost transformace v České republice a její výchozí podmínky, nastínění zvolených transformačních strategií. V další části jsou rozebrány hlavní ekonomické reformy a v závěru práce hodnocení makroekonomické prostředí v průběhu transformace až do současnosti …více
Abstract:
The subject of this thesis is the issue of transformation of Czech economy and its transition to a market environment. The first chapters concern the reasons and needs for transformation in the Czech Republic and its initial conditions chosen to outline transformational strategies. The next part deals with the major economic reforms and assessment of the macroeconomic environment during the transition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Anna Klosová, CSc.
  • Oponent: Ing. Michaela Svitáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní