Michaela HRABINOVÁ

Diplomová práce

Kriminalita žen jako sociálně-patologický jev

Female Criminality as a Social-Pathological Phenomena
Anotace:
Obsahem této diplomové práce je Kriminalita žen jako sociálně-patologický jev, v níž se zaměřuji na zvláštnosti protiprávního jednání žen oproti kriminalitě mužů. Úvod je věnován samotnému vymezení sociálně patologického jednání včetně kriminality obecně a následně již přecházím na specifika žen. Zde jsou rozebrány jednotlivé kriminologické teorie snažící se postihnout příčiny i odlišnosti trestné …více
Abstract:
The content of this diploma thesis is Female criminality as a socially pathological phenomenon in which I focus on the peculiarities of female illegal actions compared to male criminality. The introduction is devoted to the very definition of socially pathological behavior, including criminality in general, and then I move on to the specifics of women. Here are analyzed individual criminological theories …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2023

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Petr Osina, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRABINOVÁ, Michaela. Kriminalita žen jako sociálně-patologický jev. Olomouc, 2023. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.