Bc. Karel KREJZAR

Master's thesis

Návrh SCADA/HMI systému plavební komory

SCADA/HMI system design of ship lock
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu SCADA/HMI systému plavební komory. Zaměřuje se převážně na návrh monitorovacího systému v prostředí InTouch Development. Z hlediska technologie popisuje princip plavební komory včetně jejího ovládání. Poskytuje ucelený pohled na postup řešení reálné zakázky od návrhu, tvorby aplikace, až po fázi zkoušek a finálního předání funkčního celku. V praktické …more
Abstract:
The thesis describes the process of design of a SCADA/HMI system representing the ship lock. It is focused on the design of monitoring system in the InTouch Development application environment. In terms of technology it describes the principles of the ship lock including its control. The thesis provides overview on the whole chain of activities within a real commercial contract from the initial design …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2012
Accessible from:: 10. 5. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jiří Basl, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KREJZAR, Karel. Návrh SCADA/HMI systému plavební komory. Plzeň, 2012. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.5.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 10. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická

University of West Bohemia

Fakulty of Electrical Engineering

Master programme / field:
Applied Electrical Engineering / Applied Electrical Engineering

Theses on a related topic