Bc. Karel KREJZAR

Master's thesis

Návrh SCADA/HMI systému plavební komory

SCADA/HMI system design of ship lock
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu SCADA/HMI systému plavební komory. Zaměřuje se převážně na návrh monitorovacího systému v prostředí InTouch Development. Z hlediska technologie popisuje princip plavební komory včetně jejího ovládání. Poskytuje ucelený pohled na postup řešení reálné zakázky od návrhu, tvorby aplikace, až po fázi zkoušek a finálního předání funkčního celku. V praktické …viac
Abstract:
The thesis describes the process of design of a SCADA/HMI system representing the ship lock. It is focused on the design of monitoring system in the InTouch Development application environment. In terms of technology it describes the principles of the ship lock including its control. The thesis provides overview on the whole chain of activities within a real commercial contract from the initial design …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2012
Zverejniť od: 10. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Jiří Basl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KREJZAR, Karel. Návrh SCADA/HMI systému plavební komory. Plzeň, 2012. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická

University of West Bohemia

Fakulty of Electrical Engineering

Master programme / odbor:
Applied Electrical Engineering / Applied Electrical Engineering

Práce na příbuzné téma