Bc. Ľubica Benická

Diplomová práce

Porovnanie produktov bankových a nebankových subjektov v Slovenskej republike

Product Comparasion of Bank and Non-Bank Entities in the Slovak Republic
Abstract:
BENICKÁ, Ľubica, Bc.: Product Comparison bank and non-bank entities in the Slovak Republic. [Graduation theses]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií, účtovníctva a poisťovníctva. Head of work: Ing. Valér Demjan PhD. Year defense: 2013. Number of pages: 78. This thesis deals with financial market in the Slovak Republic. The Slovak financial …více
Abstract:
BENICKÁ, Ľubica, Bc.: Porovnanie produktov bankových a nebankových subjektov v Slovenskej republike. [Diplomová práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií, účtovníctva a poisťovníctva. Vedúci práce: Ing. Valér Demjan PhD. Rok obhajoby: 2013. Počet strán: 78. Diplomová práca sa zaoberá finančným trhom v Slovenskej republike. Na slovenskom …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2013
  • Vedoucí: Ing. Valér Demjan, PhD.
  • Oponent: Ing. Marián Tóth, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK