Bc. Eva Ellingerová

Diplomová práce

Testování účinnosti vybraných povolených přípravků proti patogenním houbovým organismům dřevin v podmínkách in vitro

Testing the effectiveness of selected approved preparations against pathogenic fungal organisms of wood plants in in vitro conditions
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá testováním účinnosti šesti vybraných povolených přípravků proti patogenním houbovým organismům dřevin v podmínkách in vitro. Konkrétně se jedná o Propizol (propikonazol), Phosphojet (dihydrogenfosforečnan draselný), Horizon 250 EW (tebukonazol), Ortiva (azoxystrobin), Topas 100 EC (penconazol) a Previcur Energy (fosetyl, propamocarb). Z těchto fungicidních látek byly …více
Abstract:
This diploma thesis deals with testing the effectiveness of six selected approved preparations against pathogenic fungal organisms of woody plants in in vitro conditions. Specifically, they are Propizol (propiconazole), Phosphojet (potassium dihydrogen phosphate), Horizon 250 EW (tebuconazole), Ortiva (azoxystrobin), Topas 100 EC (penconazole) and Previcur Energy (fosetyl, propamocarb). Solutions of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2023
  • Vedoucí: Ing. Dagmar Palovčíková
  • Oponent: Jan Juroch, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta

Magisterský studijní program / specializace:
Lesní inženýrství / Lesní inženýrství