Mgr. Lenka Sedlaříková, Ph.D.

Doctoral thesis

Nekódující molekuly RNA u mnohočetného myelomu

Non-coding RNA molecules in multiple myeloma
Anotácia:
Nekódující molekuly RNA (ncRNA), mezi které řadíme především mikroRNA (miRNA) a dlouhé nekódující RNA (lncRNA), jsou zapojeny do patogeneze celé řady onemocnění včetně monoklonálních gamapatií, a tedy i mnohočetného myelomu (MM). Jejich cirkulující formy jsou přítomny v různých tělních tekutinách, kde mohou komplexně odrážet patologický stav organismu a sloužit tak jako minimálně-invazivně získané …viac
Abstract:
Non-coding RNA molecules (ncRNA), such as microRNA (miRNA) and long non coding RNA (lncRNA), are involved in the pathogenesis of many diseases, including monoclonal gammopathies and multiple myeloma (MM). Their circulating forms are present in various body fluids, where they can comprehensively reflect the pathological condition of the organism and serve as minimally-invasive liquid biopsies with diagnostic …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 12. 2017
  • Vedúci: doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D., doc. MUDr. MVDr. Josef Škarda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta