Mgr. Naděžda Mastná

Bachelor's thesis

Slavonické měšťanské domy ze stavební huti Leopolda Estreichera a jejich současný stav

The Slavonice Town Hauses from the Building works of Leopold Estreicher and their Actual State
Abstract:
Práce se zabývá stavebně historickým vývojem renesančních měšťanských domů, které pochází ze stavební huti kamenického a stavebního mistra Leopolda Estreichera působícího ve Slavonicích přibližně v polovině 16. století. Všechny popisované domy jsou živoucími organismy a jsou téměř nepřetržitě využívány pro obchod, bydlení a drobné podnikání. Práce si dala za úkol popsat vývoj jednotlivých objektů, …more
Abstract:
This work covers the historical development of the Renaissance town houses originating from the building works of the master mason and builder Leopold Estreicher, who worked in Slavonice around the middle of the 16th century. All the houses described here are living organisms and are almost constantly used for trade, accommodation, and by small businesses. The task of this work was to describe the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 9. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 9. 2008
  • Supervisor: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies

Theses on a related topic