Mgr. Naděžda Mastná

Bachelor's thesis

Slavonické měšťanské domy ze stavební huti Leopolda Estreichera a jejich současný stav

The Slavonice Town Hauses from the Building works of Leopold Estreicher and their Actual State
Anotácia:
Práce se zabývá stavebně historickým vývojem renesančních měšťanských domů, které pochází ze stavební huti kamenického a stavebního mistra Leopolda Estreichera působícího ve Slavonicích přibližně v polovině 16. století. Všechny popisované domy jsou živoucími organismy a jsou téměř nepřetržitě využívány pro obchod, bydlení a drobné podnikání. Práce si dala za úkol popsat vývoj jednotlivých objektů, …viac
Abstract:
This work covers the historical development of the Renaissance town houses originating from the building works of the master mason and builder Leopold Estreicher, who worked in Slavonice around the middle of the 16th century. All the houses described here are living organisms and are almost constantly used for trade, accommodation, and by small businesses. The task of this work was to describe the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 9. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2008
  • Vedúci: PhDr. Aleš Filip, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Combined Art Studies

Práce na příbuzné téma