Bc. Martin DOROTOVIČ

Diplomová práce

Demografický vývoj ORP Aš v kontextu rozvoje malých měst

Population development of Aš microregion in the context of small cities development
Anotace:
Diplomová práce se zabývá demografickým vývojem v ORP Aš v kontextu problematiky rozvoje malých měst. Hlavní část práce je věnována analýze migračních toků města Aš na základě dat meziobecní migrace v letech 1991 - 2017. Na základě analýzy dostupných demografických a socioekonomických dat je pak predikován možný budoucí vývoj do roku 2030. Současné výzkumy ve společenských vědách se zaměřují spíše …více
Abstract:
This thesis deals with population development in Aš microregion in the context of small cities development. Its main part is devoted to the analysis of the city migration flows on the basis of inter-municipal migration data from 1991 to 2017. Development predictions up till 2030 are based on these demographic and socio-economical data collection. Current researches in social sciences tend to focus …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Luděk Krtička

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOROTOVIČ, Martin. Demografický vývoj ORP Aš v kontextu rozvoje malých měst. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta