Antonín Pěčka

Bakalářská práce

Kalkulace minimální ceny za bezpečnostní výkon strážného

Calculation of minimum price for guardian security performance
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá kalkulací ceny za bezpečnostní výkon strážného v návaznosti na minimální a zaručenou mzdu. Byla provedena analýza nákladových položek, které mají vliv na cenu výkonu strážného. Cílem práce bylo stanovit minimální cenu na hodinu práce strážného a poukázat na situaci v oblasti SBS na území ČR za použití právě této vzorové minimální ceny, která objasní současný stav v oboru …více
Abstract:
The bachelor's thesis addresses the price calculation for employing a security guard in relation to the minimum and guaranteed wage. An analysis of the cost items that affect the price of employing a guard was conducted. The work aims to establish the minimum price per hour for security guard work and to demonstrate the situation in SBS in the Czech Republic using this model minimum price, which will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2020
  • Vedoucí: JUDr. Jiří Kameník
  • Oponent: Mgr. Petr Juříček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS