Bc. Tomáš Pospíšil

Diplomová práce

Rekonstrukce křižovatky ulic Masarykova a Benešova v Kutné Hoře

Reconstruction of the intersection of streets Masarykova and Benešova in Kutná Hora
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá rekonstrukcí křižovatky ulic Masarykova (I/2), Benešova a přilehlých místních komunikací ve městě Kutná Hora. Křižovatka je řešena jako okružní. Na okružní křižovatku je nově připojeno sídliště Šipší a nová komunikace vedoucí k plánovanému obchodnímu centru. Současně je řešeno vhodné uspořádání uličního prostoru a bezbariérový přístup.
Abstract:
This diploma thesis deals with the reconstruction of intersection of streets Masarykova (I/2), Benešova and adjacent local roads in city Kutná Hora. The intersection is designed as roundabout. On the roundabout is newly connected housing estate Šipší and new road leading to the planned shopping center. At the same time it dealt with an appropriate arrangement of street space and wheelchair access.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. František Haburaj, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pospíšil, Tomáš. Rekonstrukce křižovatky ulic Masarykova a Benešova v Kutné Hoře. Pardubice, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera