Bc. Liana POSPÍŠILOVÁ

Diplomová práce

Úloha Asistentů prevence kriminality

The task of assistants crime prevention
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na asistenty prevence kriminality, kteří poskytují služby a pomoc občanům ze sociálně vyloučených lokalit a působí v bezpečnostně rizikových lokalitách na území statutárního města Ostrava. Konkrétní výběr kandidátů z řad asistentů prevence kriminality je orientován na respondenty ze sociálně vyloučených lokalit, kteří jsou dlouhodobě a obtížně zaměstnatelní a jsou příslušníky …více
Abstract:
The thesis is focused on the Assistants of crime prevention, who provides services and assistance to citizens of socially excluded localities, and operates in the security-risk sites in the territory of the city of Ostrava. The specific selection of candidates from the ranks of Assistants of crime prevention is focused on the respondents from socially excluded localities, who are long term and difficult …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Naivert

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POSPÍŠILOVÁ, Liana. Úloha Asistentů prevence kriminality. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta