Bc. Petr SVĚCH

Diplomová práce

Predispoziční ukazatele užívání nealkoholových návykových látek a testování jejich relevance ve městě Orlová

Predisposing indicators using non-alcohol substance abuse testing and their relevance in Orlova.
Anotace:
Diplomová práce si klade za cíl zmapovat predispoziční ukazatele užívání nelegálních návykových látek a otestovat jejich výskyt u uživatelů nelegálních návykových látek v Orlové. Zjištěné poznatky z této práce by měly být využitelné sociálními pracovníky, kteří organizují programy primární prevence. V teoretické části se zabývá základními adiktologickými pojmy, jednotlivými druhy drog, vývojem a současným …více
Abstract:
This thesis aims to map predisposing indicators of illegal drugs use and test their occurrence among users of illegal drugs in the city of Orlová. Findings from this work should be usad by social workers who organize primary prevention programs. The theoretical part describes basic addictological names, various types of drugs, progress and current state of illegal drugs use in Czech Republic. Further …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SVĚCH, Petr. Predispoziční ukazatele užívání nealkoholových návykových látek a testování jejich relevance ve městě Orlová. Olomouc, 2016. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Cyrilometodějská teologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ashlak ashlak/2
10. 11. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
10. 11. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.