Bc. Lucie Prokešová

Diplomová práce

Datové schránky - možnosti využití

Data Boxes – Possibilities of Their Use
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou současných problémů vyskytujících se v souvislosti s fungováním datových schránek. Především řeší otázky spojené s nutností připojení zaručeného elektronického podpisu k datové zprávě, určení okamžiku doručení datové zprávy, nedodržení zákonného postupu pro doručování, využití informací obsažených v informačním systému datových schránek a dodávání dokumentů mezi soukromoprávními …více
Abstract:
The diploma thesis deals with actual problems that occurred in conjunction with function of data boxes. Specifically, it analyses issues of attaching the guaranteed digital signature to the data message, determination of the moment of delivery data message, breach of legal procedure of delivery, use of information from the information system of data boxes and deliveriy of documents between private …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 5. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Miloslav Hrdlička
  • Oponent: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta