Bc. Miroslav Hlaváček

Master's thesis

Multilayer feedforward neural networks based on multi-valued neurons

Multilayer feedforward neural networks based on multi-valued neurons
Abstract:
Vícevrstvá dopředná neuronová síť s vícehodnotovými neurony (MLMVN) je model použitelný pro strojové učení schopný klasifikace (do více tříd) a aproximace funkcí. Výsledky dosahované s MLMVN jsou srovnatelné s nejlepšími známými nástroji strojového učení, jako například "support vector machines." Tato práce srovnává klasickou vícevrstvou neuronovou síť (často označována jako "multilayer perceptron …more
Abstract:
Multilayer feedforward neural network with multi-valued neurons (MLMVN) is machine learning tool capable of multi-class classification and function approximation. MLMVN’s performance is comparable with, and in some cases outperforms, best machine learning tools utilized today like support vector machines. This work compares classical multilayer feedforward networks (often referred to as multilayer …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Marek Grác, Ph.D.
  • Reader: Igor Aizenberg, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Informatics / Artificial Intelligence and Natural Language Processing