Eliška PAVLOVCOVÁ

Bakalářská práce

Hodnocení aktivit denního života u pacientů s myoelektrickou protézou

Assessment of activities of daily living in patients with myoelectric prosthesis
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení běžných denních činností u pacientů s myoelektrickou protézou. Cílem bakalářské práce je zjistit, jakým způsobem lze hodnotit ADL u pacientů s myoelektrickou protézou. Teoretická část se zabývá základní funkcí ruky, amputacemi horních končetin, péčí o amputační pahýl a následnou rehabilitací. Dále jsou popsány jednotlivé druhy protéz horních končetin a především …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the assessment of activities of daily living in patients with myoelectric prosthesis. The aim of the bachelor thesis is to find out how can ADLs be assessed in patients with myoelectric prosthesis? The theoretical part deals with basic hand function, upper limb amputations, care of the amputation stump and subsequent rehabilitation. It also describes the different types …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2024
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Rita Firýtová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PAVLOVCOVÁ, Eliška. Hodnocení aktivit denního života u pacientů s myoelektrickou protézou. Plzeň, 2024. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/