Theses 

Komparativní analýza plazmidů nesoucích geny pro produkci karbapenemáz – Bc. Dan Dostál

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Dan Dostál

Master's thesis

Komparativní analýza plazmidů nesoucích geny pro produkci karbapenemáz

Comparative analysis of plasmids carrying genes for carbapenemase production

Anotácia: Diplomová práce se zabývá rezistencí ke karbapenemům bakterií z racků australských, jež je kodovaná genem blaIMP.

Abstract: Thesis deals with the carbapenem resistence of bacteria from australian gulls, which is encoded by blaIMP gene.

Kľúčové slová: Antibiotika, Karbapenemy, Karbapenemázy, Rezistence, Escherichia coli, Mobilní genetické elementy, Plazmidy, Integrony, Konjugace, blaIMP Antibiotics, Carbapenems, Carbapenemases, Resistance, Mobile genetic elements, Plasmids, Integrons, Conjugation, blaIMP

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2017
  • Vedúci: doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 18. 6. 2019 00:58, 25. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz