BcA. Marianna Gluštíková

Diplomová práce

Knižní kování na vazbách z fondu benediktínské knihovny v Broumově. Vývoj a použití na knižní vazbě, problematika konzervace a restaurování.

Book fittings on bindings from the Benedictine Library in Broumov. Development and use on book bindings, conservation and restoration issues.
Anotace:
Práca sa zaoberá prieskumom kovových prvkov na knižných väzbách z fondu benediktínskej knižnice v Broumove. Teoretická časť sa v úvode na základe odbornej literatúry venuje doterajším poznatkom o kovoch a kovových prvkoch na knižnej väzbe. Rieši štruktúru a vlastnosti kovových materiálov, čo je nevyhnutný základ pre nasledujúce kapitoly tejto práce. Praktická časť je venovaná typológii knižného kovania …více
Abstract:
The thesis deals with the research of book fittings on bindings from the Benedictine Library in Broumov. The theoretical part is based (in the introduction) on the literature which handles with metals and metallic elements (book fittings) on book binding. This part is focused on the structure and characteristics of metallic materials, which are the important and necessary base for the following chapters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 8. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Radomír Slovik

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Gluštíková, Marianna. Knižní kování na vazbách z fondu benediktínské knihovny v Broumově. Vývoj a použití na knižní vazbě, problematika konzervace a restaurování. . Litomyšl, 2017. diplomová práce (MgA.). Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování