Kristýna VALÁŠKOVÁ

Bachelor's thesis

Vývoj reportérových buněčných modelů za použití CRISPR/Cas9 technologie

-

Development of CRISPR/Cas9 based reporter cell models
Anotácia:
Bakalářská práce se věnuje CRISPR/Cas9 systému a jeho využití v oblasti editace genomu. CRISPR/Cas9 technologie má velký potenciál pro uplatnění v rozmanitých oblastech molekulární genetiky, ve vědecké sféře je používána pro studium molekulárních mechanismů rostlin, živočichů i lidských genů, včetně pozměňování zárodečné lidské linie. CRISPR/Cas9 systém je také, ve spojení se specifickými endonukleázami …viac
Abstract:
This bachelor thesis examines with CRISPR/Cas9 system and its utilisation in genome editing. CRISPR/Cas9 technology has great potential for application in diverse areas of molecular genetics to study the molecular mechanisms of plants, animals, and human genes, including altering the germ line. CRISPR/Cas9 system is designed for genome editing or targeted gene regulation in conjunction with specifika …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Agáta Kubíčková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VALÁŠKOVÁ, Kristýna. Vývoj reportérových buněčných modelů za použití CRISPR/Cas9 technologie . Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 5. 2022 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta

Palacký University Olomouc

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Biology / Molecular and Cell Biology

Práce na příbuzné téma