Mgr. Veronika Šicová

Diplomová práce

Didaktické pomůcky a hry ve výuce elementárního čtení genetickou metodou

Didactic Tools and games to Teach Elementary Reading by Genetic Method
Anotace:
Diplomová práce s názvem Didaktické pomůcky a hry pro výuku elementárního čtení genetickou metodou se v teoretické části zabývá nejčastěji využívanými metodami elementárního čtení, prvopočátečním čtením společně se čtenářskou gramotností, didaktickou hrou a dále potřebami a povinnostmi dítěte na počátku školní docházky. Nejpodrobněji je zde popsaná problematika metody genetické, která má úzkou souvislost …více
Abstract:
This thesis entitled Didactic Tools and Games to Teach Elementary Reading by Genetic Method consists of a theoretical section which focuses on the most widely used methods employed to teach elementary reading, initial reading and literacy, didactic play as well as the needs and obligations children face in the early phase of schooling. Most attention is paid to the Genetic Method which closely relates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta