Mgr. Veronika Šicová

Master's thesis

Didaktické pomůcky a hry ve výuce elementárního čtení genetickou metodou

Didactic Tools and games to Teach Elementary Reading by Genetic Method
Abstract:
Diplomová práce s názvem Didaktické pomůcky a hry pro výuku elementárního čtení genetickou metodou se v teoretické části zabývá nejčastěji využívanými metodami elementárního čtení, prvopočátečním čtením společně se čtenářskou gramotností, didaktickou hrou a dále potřebami a povinnostmi dítěte na počátku školní docházky. Nejpodrobněji je zde popsaná problematika metody genetické, která má úzkou souvislost …more
Abstract:
This thesis entitled Didactic Tools and Games to Teach Elementary Reading by Genetic Method consists of a theoretical section which focuses on the most widely used methods employed to teach elementary reading, initial reading and literacy, didactic play as well as the needs and obligations children face in the early phase of schooling. Most attention is paid to the Genetic Method which closely relates …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2016
  • Supervisor: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta