PhDr. Martina Grošaftová

Diplomová práce

Augmentatívna a alternatívna komunikácia u detí s autizmom

Augmentative and Alternative Communication in Children with Autism
Abstract:
This study focuses on the use of augmentative and alternative communication (AAC) to enhance the communication abilities of children with autism. In the theoretical part of this study we define pervasive developmental disorders, with focus on the diagnosis of autistic disorder. We describe the prevalence of autism and its signs followed by possible causes and interventions and apply the principles …více
Abstract:
V našej práci sa venujeme augmentatívnej a alternatívnej komunikácii (AAK), používanej na zlepšenie komunikácie u detí s autizmom. V teoretickej časti práce popisujeme pervazívne vývojové poruchy, bližšie sa venujeme diagnóze detský autizmus (F84.0). Ďalej uvádzame prevalenciu autizmu, jeho príznaky, možné príčiny a intervenciu so zameraním na prístup TEACCH a PECS ako jednu z foriem AAK. Výskumnú …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie