Marcela Černá

Bachelor's thesis

Hodnocení a odměňování pracovníků v organizaci

Performance Appraisal and Remuneration of Employees in the Organization
Abstract:
Tato práce je zaměřena na problematiku řízení výkonu, hodnocení a odměňování za-městnanců ve společnosti Electronics, a.s. Cílem této bakalářské práce je analyzovat systém hodnocení a odměňování ve firmě Electronics, a.s. a vyhodnotit získané výsledky. Dále doporučit či navrhnout taková opatření, která by byla vhodná ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců a efektivnosti vedení firmy. První část práce …more
Abstract:
This thesis is aimed at the issue of performance management, appraisal and remuneration of employees in the company Electronics, a.s. The goal of the bachelor thesis is to analyse the appraisal and remuneration system in the company Electronics, a.s, and evaluate the obtained outcomes. Also to recommend or suggest such measures which would be suitable for increasing the satisfaction of employees and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 12. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Ing. Radim Maňák, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.