Petr Fíla

Bakalářská práce

Brand Management

Brand management
Anotace:
Bakalářská práce na téma Brand management je zaměřena na řešení dané problematiky v konkrétních podmínkách hospodářské praxe a to na základě teoreticko- metodolo-gických poznatků, získaných studiem odborné literatury z dané oblasti a jejich následné aplikace do české firmy EYELEVEL, s.r.o.
Abstract:
The bachelor thesis on Brand Management topic is focused on solving given problems in specific conditions of economic practice and on the basis of the theoretical and methodological knowledge, obtained by studying professional literature from the area and their subsequent application into the Czech company EYELEVEL, s.r.o.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2018
  • Vedoucí: Monika Harantová
  • Oponent: Marie Hesková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73247