Petr Fíla

Bachelor's thesis

Brand Management

Brand management
Abstract:
Bakalářská práce na téma Brand management je zaměřena na řešení dané problematiky v konkrétních podmínkách hospodářské praxe a to na základě teoreticko- metodolo-gických poznatků, získaných studiem odborné literatury z dané oblasti a jejich následné aplikace do české firmy EYELEVEL, s.r.o.
Abstract:
The bachelor thesis on Brand Management topic is focused on solving given problems in specific conditions of economic practice and on the basis of the theoretical and methodological knowledge, obtained by studying professional literature from the area and their subsequent application into the Czech company EYELEVEL, s.r.o.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 8. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 9. 2018
  • Supervisor: Monika Harantová
  • Reader: Marie Hesková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73247